آمار سایت
سامانه ارسال پیامک انجمن قزوین

سامانه ارسال پیامک انجمن قزوین
300050602020
30008800440000
خیرین محترم:
لطفا با ارسال ایمیل و پیامک های خود ما را راهنمایی فرمایید

کد پستی انجمن : 33665-34137

www.peywand.ir
info@peywand.ir
peywand93@gmail.com

روابط عمومی انجمن
33342420 - 028
قیت طلا و سکه
اخبار ایران
اخبار علمی
اخبار ورزشی
اخبار جهان
اخبار اقتصادی
اخبار هنری
اخبار فن آوری
اخبار اجتماعی
تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین
تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهرتجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر
سلامت جامعه با موعظه، نشست و همایش کسب نمی شود بلکه قدم های اساسی باید در این زمینه برداشته شود


همایش «ره یافت های طرح جامع سلامت استان قزوین و راه آینده»
مرتضی روزبه استاندارقزوین گفت:
سلامت جامعه با موعظه، نشست و همایش کسب نمی شود بلکه قدم های اساسی باید در این زمینه برداشته شود.
 
همایش طب سنتی در رسانه های قزوین،فاطمه اشدری : پروژه دهکده سلامت در قزوین بزودی کلنگ زنی خواهد شد
دهه فجر مبارک : چهارمین همایش بزرگ طب سنتی اسلامی با حضور پرفسور حسین خیراندیش در قزوین

بزودی ویدیوی همایش در سایت قرار خواهد گرفت
 زمان دریافت DVD  همایش از این سایت اعلام خواهد شد
روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
33342420- 028
برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛ ساخت بیمارستان موقوفی همودیالیز ویژه بیماران کلیوی
۰۰۳
بیمارستان موقوفی همودیالیز ویژه بیماران کلیوی
برای اولین بار در کشور به صورت موقوفه در حال ساخت می باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، موقوفه حاج حسین خزانه در سال ۱۲۹۶ ه.ق از طریق وقف یک ثلت از اموال حاج حسین خزانه در راستای موارد مربوط به خیرات و مبرات صورت گرفت.

این موقوفه به صورت جدی در راستای خدمت به مردم در سال ۱۳۷۱ ه.ش شروع به کار کرده است و دفتر رسیدگی به موقوفات حاج حسین خزانه در شهرصنعتی البرز می باشد.

یکی از پروژه های عمرانی این موقوفه که جزء بزرگترین پروژه های عمرانی این موقوفه می باشد ساخت بیمارستان یا مرکز دیالیز برای بیماران کلیوی است که به طور کامل وقف بوده و ارائه خدمات آن برای بیماران رایگان خواهد بود.

این مرکز دیالیز در زمینی به وسعت ۶۴۰ متر مربع که به طور کامل برای موقوفه است، ساخته خواهد شد.

کلنگ زنی این بیمارستان همودیالیز صورت گرفته است و در حال ساخت از طریق کارگران این مجموعه می باشد.

لازم به ذکر است از محل درآمد همین موقوفه بنای آن در ۱۳۰۳ متری در ۴ طبقه در حال احداث است که با ظرفیت اولیه ۱۵ تخت که قابل افزایش تا ۲۰ تخت هم خواهد بود.

ساخت این مرکز دیالیز با تاکید بسیاری از مسئولین شهرستان به عنوان یکی از نیازهای اصلی شهرستان البرز در حال انجام است.

این بیمارستانی در حال احداث از نمونه های بی همتا در کشور است و اولین مرکز دیالیز در کشور است که به عنوان مرکز موقوفه آماده خدمت رسانی به مردم خواهد بود.

http://sobheqazvin.ir/news/province-news/todaynews-200482.aspx

فاطمه اشدری سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه قزوین 23 آبان 1393
ثبت نام بیمه سلامت همگانی (صرفاً افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان)

(صرفاً افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان)
منتظر کمک های شما خیرین عزیز به روش کارت به کارت و اینترنتی برای انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین
 منتظرکمک های شما خیرین عزیز هستیم به روش کارت به کارت و اینترنتی
به حساب انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین


( 1 ) شماره کارت انجمن دربانک صادرات شعبه نظام وفا

شماره کارت واریز  4611  9005  6919  6037
شماره حساب 0102193069007( 2 ) شماره کارت انجمن دربانک صادرات شعبه نظام وفا

شماره کارت واریز  4595  9005  6919  6037
شماره حساب    0102193060003


( 3 ) شماره کارت انجمن دربانک ملی شعبه نادری جنوبی
شماره کارت واریز  9438  9950  9918  6037
شماره حساب      107560707003(4) شماره حساب    140084
بانک سپه شعبه میدان عدل قزوین

(5) شماره حساب بانک ملت سعدی قزوین  پیوند کلیه    1416676613
شماره کارت واریز   3813  5413  3379  6104(6) شماره حساب جام بانک ملت سعدی قزوین   6138729166
شماره کارت واریز  1894  5534  3379  6104(7) شماره حساب  بانک ملت سعدی قزوین  843491940
شماره کارت وار یز  6577   5412   3379   6104(8) شماره حساب  ملت سعدی شمالی  5252121296
(سهم سادات)
شماره کارت واریز   3864  3671  3379  6104


تلفن        33342420-028
تلفن        33342444-028
تلفن        33342300-028
فکس       33326200-028
آدرس انجمن : قزوین خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی ساختمان 449
کد پستی انجمن : 33665-34137

www.peywand.ir
info@peywand.ir
peywand93@gmail.com

پیامک :  300050602020
کمک به بیماران نیازمند کلیوی از طریق گذرگاه (به پرداخت ملت) - واریز کارت به کارت
شما یاوران و خیرین عزیز
می‌توانید از طریق گذرگاه زیر با کلیه کارت‌های عضو شتاب
بیماران نیازمند کلیوی را یاری نمایید
روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
صندوق کمک به بیماران نیازمند کلیوی در واحد صنفی شما
 صندوق کمک به بیماران نیازمند کلیوی در واحد صنفی شما

با ارسال عدد  3  به شماره پیامک انجمن 300050602020
در اصرع وقت ضمن تماس و هماهنگی با شما یاور و خیر عزیز
مراحل تحویل صندوق توسط نماینده انجمن در واحد صنفی شما انجام خواهد شد
شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است
روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین

33342420 - 028
در همه اوقات بیاد خداوند باشید
در همه اوقات بیاد خداوند باشید
فَإِذا رَكِبوا فِي الفُلكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُم إِلَى البَرِّ إِذا هُم يُشرِكونَ
« سوره مبارکه العنكبوت آیه ۶۵ »
هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می‌خوانند (و غیر او را فراموش می‌کنند)؛ امّا هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می‌شوند!
استفتاء از حضرت آیت الله خامنه ای
  وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا 
و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد گويا همه مردم را زنده كرده است

(سوره مائده آیه  32)


استفتاء از حضرت آیت الله خامنه ای
مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ
قال الرضا علیه السلام :
مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ
هر کس نعمت دهنده از مخلوقان را شکر نگزارد شکر خداوند را بجا نياورده 

(بحار 65/44 , عيون اخبار الرضا2/24
آمار صدور کارت اهداء عضو انجمن
آمار صدور کارت اهدا عضو در سال 92 و 93 استان قزوین
  
تعداد کارت صادر شده در سال 92 استان تعداد کارت صادر شده در سال 93 استان تاکنون 
274201
گزارش اردو های انجمن
گزارش اردو های انجمن

به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی ، دومین مرحله اقدام اردوی زیارتی، سیاحتی در سال 1393 برای بیماران عزیز دیالیزی برگزار گردید .
در این سفر یک روزه سه دستگاه اتوبوس شامل 135 نفر از بیماران عزیز دیالیزی تحت پوشش انجمن برای زیارت مرقد مطهر حضرت  شاه عبدالعظیم حسنی واقع در شهرری و همچنین امامزاده طاهر و مرقد امام خمینی (ره) اقدام گردید . لازم به ذکر است این نهاد خیریه سالی دوبار اقدام به برگزاری اردو به شهرهای مختلف از جمله شهرهای  شمال ایران ، همدان، قم ، امامزاده داوود، شاه عبدالعظیم حسنی و ... می نماید. هدف از برگزاری این گونه اردوها ایجاد آرامش درروحیه بیماران عزیز می باشد.
 
 
طراحی سایت آبادیس