آمار سایت
سامانه ارسال پیامک انجمن قزوین

سامانه ارسال پیامک انجمن قزوین
300050602020
خیرین محترم:
لطفا با ارسال ایمیل و پیامک های خود ما را راهنمایی فرمایید

کد پستی انجمن : 33665-34137

www.peywand.ir
info@peywand.ir
peywand93@gmail.com

روابط عمومی انجمن
33342420 - 028
قیت طلا و سکه
اخبار ایران
اخبار علمی
اخبار ورزشی
اخبار جهان
اخبار اقتصادی
اخبار هنری
اخبار فن آوری
اخبار اجتماعی
چهارمین همایش طب سنتی قزوین 1393/11/19پرفسور خیراندیش- تصاویر چهارمین همایش پرفسور خیراندیش


دانلود ویدیو شماره 6


جهت دریافت DVD ها با کیفیت بالا به دفتر انجمن مراجعه نمایید
قزوین : خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی ساختمان 449
33342420 - 028


تصاویر چهارمین همایش پرفسور خیراندیش قزوین1393

 
نشریه دیواری گروه گل لاله ، موضوع لوبیای بدن انسان
تصاویر 62 نشریه دیواری دانش آموزان مدارس قزوین در طرح همشاگردی سلام - سلامت باشید
تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24
تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی حاجی بهرامی از بخش دیالیز93/12/24
بیوگرافی و تصاویر قهرمانان انجمن کلیوی استان قزوین
                                                    
بیوگرافی قربان مرتضایی          بیوگرافی روح اله قموشی رامندی
 

 
تصاویر تجلیل روز پرستار و اعضای شورای شهر 93
تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393تجلیل روز پرستار از پرستاران بخش دیالیز قزوین با حضور 3 عضو شورای شهر 1393
تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت از بخش دیالیز بوعلی
 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393 تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393تصاویر بازدید جمعی از مسئولین در هفته حمایت- بخش دیالیز بوعلی قزوین 1393
برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛ ساخت بیمارستان موقوفی همودیالیز ویژه بیماران کلیوی
۰۰۳
بیمارستان موقوفی همودیالیز ویژه بیماران کلیوی
برای اولین بار در کشور به صورت موقوفه در حال ساخت می باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، موقوفه حاج حسین خزانه در سال ۱۲۹۶ ه.ق از طریق وقف یک ثلت از اموال حاج حسین خزانه در راستای موارد مربوط به خیرات و مبرات صورت گرفت.

این موقوفه به صورت جدی در راستای خدمت به مردم در سال ۱۳۷۱ ه.ش شروع به کار کرده است و دفتر رسیدگی به موقوفات حاج حسین خزانه در شهرصنعتی البرز می باشد.

یکی از پروژه های عمرانی این موقوفه که جزء بزرگترین پروژه های عمرانی این موقوفه می باشد ساخت بیمارستان یا مرکز دیالیز برای بیماران کلیوی است که به طور کامل وقف بوده و ارائه خدمات آن برای بیماران رایگان خواهد بود.

این مرکز دیالیز در زمینی به وسعت ۶۴۰ متر مربع که به طور کامل برای موقوفه است، ساخته خواهد شد.

کلنگ زنی این بیمارستان همودیالیز صورت گرفته است و در حال ساخت از طریق کارگران این مجموعه می باشد.

لازم به ذکر است از محل درآمد همین موقوفه بنای آن در ۱۳۰۳ متری در ۴ طبقه در حال احداث است که با ظرفیت اولیه ۱۵ تخت که قابل افزایش تا ۲۰ تخت هم خواهد بود.

ساخت این مرکز دیالیز با تاکید بسیاری از مسئولین شهرستان به عنوان یکی از نیازهای اصلی شهرستان البرز در حال انجام است.

این بیمارستانی در حال احداث از نمونه های بی همتا در کشور است و اولین مرکز دیالیز در کشور است که به عنوان مرکز موقوفه آماده خدمت رسانی به مردم خواهد بود.

http://sobheqazvin.ir/news/province-news/todaynews-200482.aspx

چهارمین همایش بزرگ طب سنتی اسلامی در قزوین باز هم با استقبال چشمگیر علاقمندان مواجه شد

سلامت جامعه با موعظه، نشست و همایش کسب نمی شود بلکه قدم های اساسی باید در این زمینه برداشته شود


همایش «ره یافت های طرح جامع سلامت استان قزوین و راه آینده»
مرتضی روزبه استاندارقزوین گفت:
سلامت جامعه با موعظه، نشست و همایش کسب نمی شود بلکه قدم های اساسی باید در این زمینه برداشته شود.
 
نوشیدن آب زیاد به همه توصیه نمی شود

 
پدرعلم نفرولوژی ایران: نوشیدن آب زیاد به همه توصیه نمی شود

جامعه > سلامت - پدر علم نفرولوژی ایران حداکثر سن برای پیوند کلیه در ایران را 70 و در برخی کشورها 80سال عنوان کرد .
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دکتر بهروز برومند روز پنچشنبه طی سخنانی در همایش روز جهانی کلیه گفت: اگر برخی می گویند عمل پیوند کلیه برای سنین کمتر از 65 سال است برای آندسته از کسانی است که زندگی سطح پایینی دارند پس این موضوع مشمول تمام بیماران نمی شود.
عضوفرهنگستان علوم پزشکی کشور در عین حال به برخی اظهارات در رابطه با اینکه دیالیز بیماران را اسیر خود می کند اشاره کرد و گفت: چه کسی گفته است دیالیز بیماران از جمله سالمندان بیمار را اسیر خود می کند این در حالی است که ماشین دیالیز بزرگترین کمک را برای بازگرداندن زندگی به بیماران دارای مشکل کلیه دارد.
به گفته او تحقیقات جهانی نشان می دهد که دیالیز برای سالمندانی که کیفیت زندگی پایه خوبی داشته باشند درمان مناسبی است ولی در افرادی که چند بیماری همراه دارند وضعیت عملکردی مناسبی نیز ندارند دیالیز طول عمر و کیفیت زندگی را بهبود نمی بخشد.
 
همه نباید روزی 8 لیوان آب بنوشند
این فوق تخصص بیماری های کلیه با بیان اینکه کلیه های انسان هم به مرور زمان روند پیری را طی می کند، گفت: همه مردم نباید روزی 8 لیوان آب برای سلامتی بنوشند. برخی سالخوردگان فکر می کنند، اگر خودشان 80 سال سن دارند باید کلیه های آنها مثل یک کودک 14 ساله عمل کنداین در حالی است که این افراد فراموش کرده اند که کلیه های آنها مثل خودشان پیر شده است و باید بیشتر مراقب این عضو حیاتی بدن باشند.
او گفت: برخی پزشکان تاکید می کنند که هر فرد باید روزانه هشت لیوان آب بنوشد این در حالی است که این اظهارات درست نیست و آب باید به اندازه نیاز بدن مصرف شود.
برومند با بیان اینکه نوشیدن هشت لیوان آب برای برخی افراد مبتلا به نارسایی کلیه خوب نیست گفت: به عنوان نمونه در همین بیمارستان ( فیروزگر) بیمار نارسایی کلیه به خاطر نوشیدن آب زیاد، جان خود را از دست دادمگر امکان دارد که همه افراد یک جور لباس بپوشند که برخی پزشکان نوشیدن هشت لیوان آب را برای همه توصیه می کنند!؟
گفتنی است مراسم روز جهانی کلیه - 22 اسفند -روزپنجشنبه با حضوررئیس انجمن بیماران کلیوی ایران، رئیس انجمن تغذیه ایران، رئیس انجمن پرستاری ایران وجمعی ازپزشکان ،پرستاران وبیماران کلیوی در بیمارستان فیروزگر برگزار شد. در پایان این مراسم از 80 پرستار نمونه در بخش های دیالیز و پیوند بیمارستان های تهران نیز قدردانی شد.

http://www.khabaronline.ir/detail/344238/society/health
 
20 سال شکرگزاری بخاطر تجلی مشارکت مادی و معنوی نیکوکاران
فاطمه اشدری سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه قزوین 23 آبان 1393
ثبت نام بیمه سلامت همگانی (صرفاً افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان)

(صرفاً افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان)
نصب صندوق انجمن در واحد صنفی شما خیرین ، بایک تماس یا یک پیامک
بایک تماس یا یک پیامک

تماس با شماره تلفن  :             33342420   -  028

ویا ارسال عدد  3   به شماره     300050602020


در اسرع وقت یاور انجمن ضمن هماهنگی با شما خیر محترم  و ارائه کارت شناسایی معتبر از طرف انجمن با حضور در واحد صنفی شما  نسبت به تکمیل فرم مربوطه و اقدامات لازم تحویل صندوق پلمب شده  با مشخصات واحد صنفی شما خیر عزیز انجام خواهد شد .

 
شکرانه بازوی توانا ، بگرفتن دست ناتوان است
 
مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ
قال الرضا علیه السلام :
مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ
هر کس نعمت دهنده از مخلوقان را شکر نگزارد شکر خداوند را بجا نياورده 

(بحار 65/44 , عيون اخبار الرضا2/24
در همه اوقات بیاد خداوند باشید
در همه اوقات بیاد خداوند باشید
فَإِذا رَكِبوا فِي الفُلكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُم إِلَى البَرِّ إِذا هُم يُشرِكونَ
« سوره مبارکه العنكبوت آیه ۶۵ »
هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می‌خوانند (و غیر او را فراموش می‌کنند)؛ امّا هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می‌شوند!
کمک به بیماران نیازمند کلیوی از طریق گذرگاه (به پرداخت ملت) - واریز کارت به کارت
شما یاوران و خیرین عزیز
می‌توانید از طریق گذرگاه زیر با کلیه کارت‌های عضو شتاب
بیماران نیازمند کلیوی را یاری نمایید
روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
منتظر کمک های شما خیرین عزیز به روش کارت به کارت و اینترنتی برای انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین
 
منتظرکمک های شما خیرین عزیز هستیم به روش کارت به کارت و اینترنتی
به حساب انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین


( 1 ) شماره کارت انجمن دربانک صادرات شعبه نظام وفا

شماره کارت واریز  4611  9005  6919  6037
شماره حساب 0102193069007( 2 ) شماره کارت انجمن دربانک صادرات شعبه نظام وفا

شماره کارت واریز  4595  9005  6919  6037
شماره حساب    0102193060003


( 3 ) شماره کارت انجمن دربانک ملی شعبه نادری جنوبی
شماره کارت واریز  9438  9950  9918  6037
شماره حساب      107560707003(4) شماره حساب    140084
بانک سپه شعبه میدان عدل قزوین

(5) شماره حساب بانک ملت سعدی قزوین  پیوند کلیه    1416676613
شماره کارت واریز   3813  5413  3379  6104(6) شماره حساب جام بانک ملت سعدی قزوین   6138729166
شماره کارت واریز  1894  5534  3379  6104(7) شماره حساب  بانک ملت سعدی قزوین  843491940
شماره کارت وار یز  6577   5412   3379   6104(8) شماره حساب  ملت سعدی شمالی  5252121296
(سهم سادات)
شماره کارت واریز   3864  3671  3379  6104


تلفن        33342420-028
تلفن        33342444-028
تلفن        33342300-028
فکس       33326200-028
آدرس انجمن : قزوین خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی ساختمان 449
کد پستی انجمن : 33665-34137
www.peywand.ir
info@peywand.ir
peywand93@gmail.com
پیامک :  300050602020

طراحی سایت آبادیس